th11

 1. Ayush48
 2. amirrezahrydari
 3. Nextgame
 4. Grand Ethereal
 5. Luke Carrign
 6. SPOPPEReps
 7. Nextgame
 8. Evgeniy999
 9. Tushar soni
 10. Tushar soni
 11. Kam1987
 12. Pragat
 13. Pragat
 14. hazugot
 15. SKdaBeast
 16. pranavjaitly123
 17. Victory224
 18. Victory224
 19. JojoNojo
 20. JojoNojo