reddit karma

 1. kioppcorn
 2. Mothx
 3. smarthoernchen
 4. Rank
 5. Rank
 6. Rank
 7. Ehtisham
 8. gutkoo
 9. redditsell
 10. gutkoo
 11. gutkoo
 12. Ehtisham