evony

 1. Melodia Dreyer
 2. ESB-TKR
 3. YeBoiCorey
 4. EvonyGamer
 5. Pathetic_Guy
 6. Superdark132
 7. SeoulTrain
 8. Shay55
 9. Shay55
 10. Sapperdbl07
 11. leewalsh14
 12. YoungCookiez