bots

 1. NDT
 2. fgalego
 3. fgalego
 4. hamadmd
 5. dzatplan
 6. TapShift
 7. ElvisTop
 8. zenster
 9. Farm robot
 10. ExpertTuna
 11. Hunter Joy
 12. bobbyuy
 13. BrianMarket