bots

 1. RockStars gang
 2. NDT
 3. fgalego
 4. fgalego
 5. hamadmd
 6. dzatplan
 7. TapShift
 8. ElvisTop
 9. zenster
 10. Farm robot
 11. ExpertTuna
 12. Hunter Joy
 13. bobbyuy
 14. BrianMarket